Godkjenning av våpen og flagg, Stord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1987-06-19-528
PublisertII 1987 s 302
Ikrafttredelse19.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forStord kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stord

Fastsett ved kgl.res. av 19. juni 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Stord kommunestyre 12. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Stord kommunes våpen skal vera: På raud grunn ein gull kristtorn-kvist.

Stord kommunes flagg skal vera: På raud grunn ein gul kristtorn-kvist.