Godkjenning av våpen og flagg, Skodje kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-06-19-529
PublisertII 1987 s 302
Ikrafttredelse19.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkodje kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skodje

Fastsett ved kgl.res. av 19. juni 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Skodje kommunestyre 18. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Skodje kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ei gull kvelvingsbru med tindar.

Skodje kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ei gul kvelvingsbru med tindar.