Godkjenning av våpen og flagg, Volda kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-06-19-530
PublisertII 1987 s 302
Ikrafttredelse19.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVolda kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Volda

Fastsett ved kgl.res. av 19. juni 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Volda kommunestyre 2. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Volda kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein nedvend sølv pennesplitt.

Volda kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein nedvend kvit pennesplitt.