Godkjenning av våpen og flagg, Marnadal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-06-19-531
PublisertII 1987 s 302
Ikrafttredelse19.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarnadal kommune, Vest-agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Marnadal

Fastsatt ved kgl.res. av 19. juni 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Marnadal kommunestyres vedtak 10. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Marnadal kommunes våpen blir: I grønt tre gull furukongler forent i trepass.

Marnadals flagg blir: I grønt tre gule furukongler forent i trepass.