Godkjenning av våpen og flagg, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-06-26-606
PublisertII 1987 s 312
Ikrafttredelse26.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Frosta

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Frosta kommunestyres vedtak 24. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Frosta kommunes våpen blir: I grønt et gull liljesepter.

Frosta kommunes flagg blir: I grønt et gult liljesepter.