Godkjenning av våpen og flagg, Vang kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-06-26-607
PublisertII 1987 s 313
Ikrafttredelse26.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vang

Fastset ved kgl.res. av 26. juni 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vang kommunestyre 17. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vang kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre skråstilte gull sverd omgjevne av gull liljebord.

Vang kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre skråstilte gule sverd omgjevne av gul liljebord.