Regulering av kommunegrensen mellom Hole og Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-1987-07-03-609
PublisertII 1987 s 313
Ikrafttredelse03.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole og Lier kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen, Hole og Lier

Fastsatt ved kgl.res. av 3. juli 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling, overføres gnr 191, bnr 15, 24, 29, 30, 31, 32, 34 og 39 i Lier kommune i Buskerud til Hole kommune i samme fylke.
2.Overføringen skjer med virkning fra i dag.