Kautokeino kommune - Finnmark - endring av kommunens navn.

DatoFOR-1987-07-03-610
PublisertII 1987 s 314
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGuovdageaidnu/Kautokeino kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelEndring av kommunenavn, Kautokeino

Fastsatt ved kgl.res. av 3. juli 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 2 i kommuneloven bestemmes:

1.Navnet på Kautokeino kommune i Finnmark fylke endres til Guovdageaidnu - Kautokeino.
2.Navneendringen settes i verk fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter.