Godkjenning av våpen og flagg, Herøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-07-03-707
PublisertII 1987 s 356
Ikrafttredelse03.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerøy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Herøy

Fastsatt ved kgl.res. 3. juli 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Herøy kommunestyres vedtak 24. juli 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Herøy kommunes våpen blir: I blått tre oppvoksende gull årer, den midterste nedsenket.

Herøy kommunes flagg blir: I blått tre oppvoksende gule årer, den midterste nedsenket.