Godkjenning av våpen og flagg, Træna kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-07-24-653
PublisertII 1987 s 338
Ikrafttredelse24.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTræna kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Træna

Fastsatt ved kgl.res. 24. juli 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Træna kommunestyres vedtak 19. desember 1984 og 19. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Træna kommunes våpen blir: I rødt tre gull angler, 2-1.

Træna kommunes flagg blir: I rødt tre gule angler, 2-1.