Godkjenning av våpen og flagg, Tysfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-07-24-654
PublisertII 1987 s 339
Ikrafttredelse24.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder fortysfjord kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGokjenning av våpen og flagg, Tysfjord

Fastsatt ved kgl.res. 24. juli 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tysfjord kommunestyres vedtak 26. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tysfjord kommunes våpen blir: I sølv en oppvoksende svart hummer.

Tysfjord kommunes flagg blir: I hvitt en oppvoksende svart hummer.