Godkjenning av våpen og flagg, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1987-08-07-662
PublisertII 1987 s 347
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune,, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Våler

Fastsatt ved kgl.res. av 7. august 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Våler kommunestyres vedtak 6. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Våler kommunes våpen blir: I rødt en nedvendt vinget gull pil.

Våler kommunes flagg blir: I rødt en nedvendt vinget gul pil.