Godkjenning av våpen og flagg, Haram kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-08-07-663
PublisertII 1987 s 347
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaram kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Haram

Fastsett ved kgl.res. av 7. august 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Haram kommunestyre 2. april 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Haram kommunes våpen skal vera: Delt av sølv og blått med omvend bogesnitt med tre bogar.

Haram kommunes flagg skal vera: Delt av kvitt og blått med omvend bogesnitt med tre bogar.