Godkjenning av våpen og flagg, Bø kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-08-07-664
PublisertII 1987 s 347
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forBø kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bø

Fastsatt ved kgl.res. 7. august 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bø kommunestyres vedtak 8. oktober 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Bø kommunes våpen blir: I svart en halv sølv båt med mast og råseil.

Bø kommunes flagg blir: I svart en halv hvit båt med mast og råseil.