Godkjenning av våpen og flagg, Hornindal, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-08-07-665
PublisertII 1987 s 347
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHornindal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hornindal

Fastsett ved kgl.res. av 7. august 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hornindal kommunestyre 1. april 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hornindal kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv ljåblad, 1-1-1.

Hornindal kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre kvite ljåblad, 1-1-1.