Godkjenning av våpen og flagg, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-08-07-666
PublisertII 1987 s 348
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hitra

Fastsatt ved kgl.res. av 7. august 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hitra kommunestyres vedtak 29. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hitra kommunes våpen blir: I blått et sølv hjortehode.

Hitra kommunes flagg blir: I blått et hvitt hjortehode.