Regulering av grensen mellom Røros og Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-08-21-721
PublisertII 1987 s 368
Ikrafttredelse23.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Røros og Holtålen

Fastsatt ved kgl. res. av 21. august 1987, fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Røros og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag fylke endres slik at gnr. 1, bnr. 2 i Røros kommune overføres til Holtålen kommune. Kommunegrensen følger eiendomsgrensen.