Godkjenning av våpen og flagg, Guovdageaidnu-Kautokeino kommune, Finnmark.

DatoFOR-1987-09-04-731
PublisertII 1987 s 394
Ikrafttredelse04.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forGuovdageaidnu/Kautokeino kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Kautokeino

Fastsatt ved kgl.res. 4. september 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Guovdageaidnu-Kautokeino kommunestyres vedtak 26. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Guovdageaidnu-Kautokeino kommunes våpen blir: I blått en gull lavvo.

Guovdageaidnu-Kautokeino kommunes flagg blir: I blått en gul lavvo.