Vedtak om kommunegrense, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1987-09-04-732
PublisertII 1987 s 395
Ikrafttredelse23.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø og Vardø kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelVedtak om kommunegrense, Vadsø og Vardø

Fastsatt ved kgl.res. 4. september 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensa mellom Vadsø og Vardø fastsettes slik:

Kommunegrensa Vadsø-Vardø tar til i det trigonometriske punkt 493 m.o.h. på Grythaugen (Stuorra Rui'to) der Båtsfjord kommune støter til og går rettlinjet i retning SØtØ til et punkt på Komaghalsen (Skaraskà'di) som ligger omlag 300 m vest for det trigonometriske punkt 48 m.o.h. Her vinkler grensa og går i sørlig retning langs Giviaida («steingjerde») ut i sjøen.

Navn og høyder er tatt fra kartbladene 2435 I og II i målestokk 1/50.000.