Godkjenning av våpen og flagg, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1987-09-11-780
PublisertII 1987 s 403
Ikrafttredelse11.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lillesand

Fastsatt ved kgl.res. av 11. september 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lillesand kommunestyres vedtak 27. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lillesand kommunes våpen blir: I blått tre sølv ankere forent i trepass.

Lillesand kommunes flagg blir: I blått tre hvite ankere forent i trepass.