Godkjenning av våpen og flagg, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-09-11-781
PublisertII 1987 s 404
Ikrafttredelse11.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Tøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Verran

Fastsatt ved kgl.res. av 11. september 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Verran kommunestyres vedtak 25. juni 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Verran kommunes våpen blir: I blått en sølv båt med råseil og toppseil.

Verran kommunes flagg blir: I blått en hvit båt med råseil og toppseil.