Godkjenning av våpen og flagg, Lyngen kommune, Troms.

DatoFOR-1987-09-11-782
PublisertII 1987 s 404
Ikrafttredelse11.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngen kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lyngen

Fastsatt ved kgl.res. av 11. september 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lyngen kommunestyres vedtak 17. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lyngen kommunes våpen blir: I sølv en oppreist svart hest med hodet vendt bakover.

Lyngen kommunes flagg blir: I hvitt en oppreist svart hest med hodet vendt bakover.