Godkjenning av våpen og flagg, Berg kommune, Troms.

DatoFOR-1987-10-02-791
PublisertII 1987 s 417
Ikrafttredelse02.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Berg

Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1987. Fremmet av Kommunal og arbeidsdepartementet. 

Berg kommunestyres vedtak 19. september 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Berg kommunes våpen blir: Venstre skrådelt av sølv og svart ved dobbelt lynsnitt.

Berg kommunes flagg blir: Venstre skrådelt av hvitt og svart ved dobbelt lynsnitt.