Godkjenning av våpen og flagg, Iveland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1987-10-09-793
PublisertII 1987 s 418
Ikrafttredelse09.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forIveland kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Iveland

Fastsatt ved kgl.res. av 9. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Iveland kommunestyres vedtak 16. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Iveland kommunes våpen blir: I grønt en skråstilt sølv hammer.

Iveland kommunes flagg blir: I grønt en skråstilt hvit hammer.