Kommunegrensa, Tana - Nesseby kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1987-10-09-794
PublisertII 1987 s 418
Ikrafttredelse28.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana - Nesseby kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensa, Tana - Nesseby

Fastsatt ved kgl.res. av 9. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensa Nesseby - Tana tar til i riksrøys 348 og går i NtØ-lig retning til trig punkt 419 på Guorrunjunis (Korgåsen). Her vinkler grensa og går i NtV-lig retning til høyde 272 på Savetvarrri. Herfra litt mer mot nord til høyde 287 på Suoi'dnoai'vi, og videre i omlag samme retning til trig.punkt 273 på Cårruvárri. Her vinkler grensa og går i henimot NtØ-lig retning til trig-punkt 170 Máddastivran og videre i samme retning til ubenevnt høyde nordøst for Gielkaidoai'vi (Oskarsvarden). Her vinkler grensa og går i NNØ-lig retning over høydene 109 (vest for Rig'gasvárri), 251 (sørvest for Ciestaraggas), 383 (sørvest for Nierravarnur'ki) og fram til trig.punkt 446 på Nierravárri. Her vinkler grensa og går i Ø-lig retning til høyde 464 på Cuol'bmavarri. Herfra i ØtS-lig retning til ubenevnte høyde på Gåv'doai'vi. Her vinkler grensa og går i NØ-lig hovedretning over høydene 470, 474, trig.punkt 477, 485, 477, 457 (på Jægeloai'vi), 441 (Jakobselvveidda) der Vadsø kommune støter til.

Grensa går i rette linjer mellom de angitt punkter. Navn og høydetall er tatt fra kartbladene 2334 IV, 2335 I, III og IV, målestokk 1/50.000.