Regulering av kommunegrensen mellom Hedrum og Lardal kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1987-10-09-795
PublisertII 1987 s 418
Ikrafttredelse28.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedrum og Lardal kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen, Hedrum og Lardal

Fastsatt ved kgl.res. av 9. oktober 1987, i medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen begynner i reservatets sørvestre punkt, beliggende 15 m. og 16 gr. nordøst for veikryss mellom riksvei 8 og gårdsvei til Vigernes. Herfra går den 125 m. 61 gr. til nytt punkt. videre 265 m. 29 gr. til neste punkt i vernelinjen. Grensen fortsetter så 335 m. 19 gr. til reservatets nordøstre hjørne. Så langt i grenseforløpet er det gnr./bnr. 116/2 i Hedrum kommune som grenser inntil fra øst. Kommunegrensen tar så av fra reservatgrensen og går i 63 gr. ned til Lågen ut til djupålen. Her er det gnr./bnr. 116/1 i Hedrum kommune som går inntil den nye kommunegrensen fra øst. På vestsiden av grensen i Lardal kommune er det ikke foretatt noen ommatrikulering og følgelig finnes ingen offisielle gnr/bnr.