Godkjenning av våpen og flagg, Åmli kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1987-10-23-847
PublisertII 1987 s 436
Ikrafttredelse23.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmli kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Åmli

Fastsett ved kgl.res. av 23. oktober 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Åmli kommunestyre 26. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Åmli kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein oppreist sølv bever med hovudet vendt bakover.

Åmli kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein oppreist kvit bever med hovudet vendt bakover.