Godkjenning av våpen og flagg, Sande kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-10-23-848
PublisertII 1987 s 436
Ikrafttredelse23.10.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sande

Fastsatt ved kgl.res. av 23. oktober 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sande kommunestyre 8. april 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Sande kommunes våpen skal vera: På blå grunn ei sølv linebøye.

Sande kommunes flagg skal vera: På blå grunn ei kvit linebøye.