Forskrift om veinormaler for kommunale veier, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1987-11-11-1140
PublisertII 1988 s 117 (Summ.)
Ikrafttredelse24.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§13, LOV-1985-06-14-77-§66, LOV-1985-06-14-77-§67og§69
Kunngjort
KorttittelForskrift om veinormaler, Asker

Asker kommunestyre vedtok 11. november 1987 med hjemmel i forskrifter til veglovens § 13 samt plan- og bygningslovens §§ 66, 67 og 69 ny forskrift om veinormaler for kommunale veier innen Asker kommune.

Kopi av veinormalene kan fås ved henvendelse til reguleringsvesenet, Asker rådhus.