Godkjenning av våpen og flagg, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-1987-11-20-1043
PublisertII 1987 s 481
Ikrafttredelse20.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Eidsvoll

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. november 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Eidsvoll kommunestyres vedtak 8. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Eidsvoll kommunes våpen blir: I grønt en gull skålvekt.

Eidsvoll kommunes flagg blir: I grønt en gul skålvekt.