Godkjenning av våpen og flagg, Vega kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-11-20-1044
PublisertII 1987 s 481
Ikrafttredelse20.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vega

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. november 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vega kommunestyres vedtak 24. april 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vega kommunes våpen blir: I rødt en gull øsekar.

Vega kommunes flagg blir: I rødt et gult øsekar.