Godkjenning av våpen og flagg, Nordre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-11-20-1045
PublisertII 1987 s 482
Ikrafttredelse20.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nordre Land

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. november 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nordre Land kommunestyres vedtak 29. april 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nordre Land kommunes våpen blir: I blått to oppvoksende adosserte gull fløterhaker.

Nordre Land kommunes flagg blir: I blått to oppvoksende adosserte gule fløterhaker.