Godkjenning av våpen og flagg, Vestre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-11-20-1046
PublisertII 1987 s 482
Ikrafttredelse20.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vestre Slidre

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. november 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vestre Slidre kommunestyre 16. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vestre Slidre kommunes våpen skal vera: På blå grunn eit sølv sjøblad omgjeve av sølv bord laga med taggesnitt.

Vestre Slidre kommunes flagg skal vera: På blå grunn eit kvitt sjøblad omgjeve av kvit bord laga med taggesnitt.