Godkjenning av våpen og flagg, Jondal kommune, Hordaland.

DatoFOR-1987-11-27-1048
PublisertII 1987 s 484
Ikrafttredelse27.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forJondal kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Jondal

Fastsett ved kgl.res. av 27. november 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Jondal kommunestyre 9. september 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Jondal kommunes våpen skal vera: På raud grunn tre skrått framveksande gule båtshaker.

Jondal kommunes flagg skal vera: På raud grunn tre skrått framveksande gule båtshaker.