Godkjenning av våpen og flagg, Kviteseid kommune, Telemark.

DatoFOR-1987-11-27-1049
PublisertII 1987 s 485
Ikrafttredelse27.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forKviteseid kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kviteseid

Fastsett ved kgl.res. av 27. november 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Kviteseid kommunestyre 30. april 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Kviteseid kommunes våpen skal vera: På gull grunn eit svart låsskilt.

Kviteseid kommunes flagg skal vera: På gul grunn eit svart låsskilt.