Godkjenning av våpen og flagg, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-12-11-1061
PublisertII 1987 s 494
Ikrafttredelse11.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gran

Fastsatt ved kgl. res. av 11. desember 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gran kommunestyres vedtak 22. juni 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gran kommunes våpen blir: I rødt to gull spisser som ender i kløverbladkors.

Gran kommunes flagg blir: I rødt to gule spisser som ender i kløverbladkors.