Godkjenning av våpen og flagg, Akershus fylkeskommune.

DatoFOR-1987-12-11-1062
PublisertII 1987 s 494
Ikrafttredelse11.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Akershus

Fastsatt ved kgl. res. av 11. desember 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Akershus fylkesutvalgs vedtak 5. mai 1987 om våpen og flagg for fylkeskommunen godkjennes.

Akershus fylkeskommunes våpen blir: I blått en sølv trappegavl.

Akershus fylkeskommunes flagg blir: I blått en hvit trappegavl.