Godkjenning av våpen og flagg, Vanylven kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-12-11-1063
PublisertII 1987 s 494
Ikrafttredelse11.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVanylven kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vanylven

Fastsett ved kgl. res. av 11. desember 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vanylven kommunestyre 3. september 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vanylven kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein nedvend sølv spiss laga med bogeliner.

Vanylven kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein nedvend kvit spiss laga med bogeliner.