Godkjenning av våpen og flagg, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-12-11-1064
PublisertII 1987 s 495
Ikrafttredelse11.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Naustdal

Fastsett ved kgl. res. av 11. desember 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Naustdal kommunestyre 4. juni 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Naustdal kommunes våpen skal vera: På sølv grunn blått skjoldhovud laga med breitt tannsnitt.

Naustdal kommunes flagg skal vera: Delt av blått og kvitt med med breitt tannsnitt i høvet 1:3.