Godkjenning av våpen og flagg, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-12-11-1065
PublisertII 1987 s 495
Ikrafttredelse11.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stryn

Fastsett ved kgl. res. av 11. desember 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Stryn kommunestyre 2. oktober 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Stryn kommunes våpen skal vera: På grønn grunn ein venstre skråstilt gull lindekvist med fire blad.

Stryn kommunes flagg skal vera: På grønn grunn ein venstre skråstilt gul lindekvist med fire blad.