Godkjenning av våpen og flagg, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-12-18-1074
PublisertII 1987 s 505
Ikrafttredelse18.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLærdal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lærdal

Fastsett ved kgl.res. av 18. des. 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Lærdal kommunestyre 26. oktober 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Lærdal kommunes våpen skal vera: På raud grunn to gull drakehovud i skrå rekkje.

Lærdal kommunes flagg skal vera: På raud grunn to gule drakehovud i skrå rekkje.