Godkjenning av våpen og flagg, Lavangen kommune, Troms.

DatoFOR-1987-12-18-1075
PublisertII 1987 s 505
Ikrafttredelse18.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lavangen

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lavangen kommunestyres vedtak 2. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lavangen kommunes våpen blir: I rødt tre gull bjørkeblad forent i trepass.

Lavangen kommunes flagg blir: I rødt tre gule bjørkeblad forent i trepass.