Regulering av Tysvær, Nedstrand og Finnøy prestegjeld, Stavanger bispedømme.

DatoFOR-1988-01-22-91
PublisertII 1988 s 114
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysvær, Nedstrand og Finnøy prestegjeld, Stavanger bispedømme
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelRegulering av prestegjeld, Tysvær m.m.

Fastsatt ved kgl.res. av 22. januar 1988. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid departementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Stavanger bispedømme:

1.Tysvær prestegjeld utvides med Nedstrand sokn av Nedstrand prestegjeld.

Finnøy prestegjeld utvides med Stjernarøy sokn av Nedstrand prestegjeld.

2.Nedstrand sokneprestembete legges ned, og det opprettes et residerende kapellanembete i Tysvær prestegjeld.