Godkjenning av våpen og flagg, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-02-12-194
PublisertII 1988 s 145
Ikrafttredelse12.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stor-Elvdal

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Stor-Elvdal kommunestyres vedtak 21. september 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Stor-Elvdal kommunes våpen blir: I grønt to skråstilte sølv tømmersager.

Stor-Elvdal kommunes flagg blir: I grønt to skråstilte hvite tømmersager.