Godkjenning av våpen og flagg, Rødøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-02-12-195
PublisertII 1988 s 146
Ikrafttredelse12.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forRødøy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rødøy

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rødøy kommunestyres vedtak 30. april 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rødøy kommunes våpen blir: I sølv en liggende rød løve.

Rødøy kommunes flagg blir: I hvitt en liggende rød løve.