Godkjenning av våpen og flagg, Gildeskål kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-02-12-196
PublisertII 1988 s 146
Ikrafttredelse12.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gildeskål

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gildeskål kommunestyres vedtak 25. juni 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gildeskål kommunes våpen blir: I blått en sølv kalk.

Gildeskål kommunes flagg blir: I blått en hvit kalk.