Kommunegrensen Grong - Overhalla (fastsettelse av kommunegrensen innen Nordre Bangsjø statsallmenning) Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-02-19-200
PublisertII 1988 s 149
Ikrafttredelse21.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forKommunegrensen Grong - Overhalla, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen Grong - Overhalla

Fastsatt ved kgl. res. av 19. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Fra sammenstøtspunktet med Snåsa i Østre Bangsjø går grensa til det høyeste punktet av den lille holmen som etter oppdemningen oppsto ca. 1,3 km vest for Jøremsætra og så i rett linje til høyde 552 ca. 200 m vest for utløpet av Ane Maria gjønna. Her svinger grensa litt og går i nord til østlig retning i rett linje til høyde 598 ca. 400 m nord for Sandåa der den svinger i nord til vestlig retning og går i rett linje til varden på høyeste punkt på Revrumpfjellet. Grensa svinger så i nordvestlig retning og går i rett linje i retning mot det trigonometriske punktet på Tømmersjøfjellet med høyde 547 inntil denne rettlinjen treffer nordgrensa for Bangsjø statsallmenning til kors i fjell med røys i statsallmenningsgrensen, på høyeste fjellrygg vest for Skiftesdalen. (Punktet er fastsatt ved dom av Namdal jordskrifterett 17. oktober 1979).

Beskrivelsen refererer seg til gradteigskart 1723 I, fra Norges Geografiske Oppmåling (I dag Statens Kartverk).