Godkjenning av våpen og flagg, Bø kommune, Telemark.

DatoFOR-1988-02-19-201
PublisertII 1988 s 150
Ikrafttredelse19.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forBø kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bø

Fastsatt ved kgl. res. av 19. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Bø kommunestyre 19. november 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Bø kommunes våpen skal vera: På raud grunn tre gull feler, 2-1.

Bø kommunes flagg skal vera: På raud grunn tre gule feler, 2-1.