Godkjenning av våpen og flagg, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-02-26-204
PublisertII 1988 s 151
Ikrafttredelse26.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Åmot

Fastsatt ved kgl. res. av 26. februar 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Åmot kommunestyres vedtak 2. april 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Åmot kommunes våpen blir: I grønt tre opprette gull økser, 2-1.

Åmot kommunes flagg blir: I grønt tre opprette gule økser,2-1.