Godkjenning av våpen og flagg, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1988-03-04-207
PublisertII 1988 s 155
Ikrafttredelse04.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Holtålen

Fastsatt ved kgl.res. av 4. mars 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Holtålen kommunestyres vedtak 2. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Holtålen kommunes våpen blir: I rødt en stående sølv rype.

Holtålen kommunes flagg blir: I rødt en stående hvit rype.